Kdo jsme

Kdo jsme a proč to děláme

Základním stavebním prvkem společnosti jsou průmyslové podlahové konstrukce, které se používají ve výrobních, prodejních a skladovacích halách, v objektech zemědělských, v podzemních garážích, ale i v objektech občanské vybavenosti apod.Hlavní vizí společnosti VibroBeton s.r.o. je poskytování kvalitních služeb svým klientům počínaje konzultacemi, návrhem technologií, cenovými kalkulacemi a finální realizací podlahových systémů v závislosti na potřebách našich klientů s přispěním našich zkušeností.

Návrh a kalkulace

Jako odborníci v oblasti realizací průmyslových podlah víme, že konečný vzhled a kvalita průmyslové podlahy závisí na mnoha činitelích, z nichž většinu lze příznivě či nepříznivě ovlivnit návrhem a následným provedením podlahy. Aby vůbec bylo možné k navrhování přistoupit, je třeba vytýčit vstupní požadavky na podlahu. Čím obsáhlejší a kompletnější bude seznam požadavků, tím efektivněji a v požadované kvalitě za přijatelných finančních podmínek lze podlahu navrhnout a provést. Výsledkem potom bude kvalitní a dlouhodobě fungující konstrukce správně fungující a ekonomicky přijatelné podlahy.

Průmyslové podlahy obecně

Mimo hlavního výrobního programu těžkých betonových průmyslových podlah, je součástí výrobního programu i realizace tenkovrstvých epoxidových a polyuretanových stěrek, které nacházejí své uplatnění v širokém spektru pozemních průmyslových staveb. Jako vysoce esteticky hodnotné podlahy se aplikují v součinnosti s podkladními betonovými konstrukcemi.

Sanace a opravy podlah

V neposlední řadě se zabýváme posouzením stavu podlahových průmyslových systémů s následnou možností návrhu způsobů opravy a sanací poškozených průmyslových podlah za pomocí široké škály sanačních povrchových systému na bázi cementové tak na bázi epoxidových a polyuretanových stěrek. Návrh opravy je však vždy nutné posoudit na základě stavu podkladu a požadavek na užitné vlastnosti výsledné podlahové konstrukce ruku v ruce s ekonomickým řešením sanace podlahové konstrukce.

Technologie Lasercreed

Specializovaný na pokládku velkých betonových ploch ve výrobních, prodejních a skladovacích halách, v objektech zemědělských, v podzemních garážích, ale i v objektech občanské vybavenosti. Plynulý chod zajišťují stabilizátory a plně integrovaná lišta. Hydraulický šnek seřezává plochu, přičemž je přebytečný beton shrnován na stranu s minimalizací bočního překryvu díky offsetové liště.

Hlavní přednosti finišeru S-10A Laser Screed ®:

  • Zarovná až 500 m² za hodinu
  • Patentovaná, plně automatická, samonivelační, 3 metrová lišta se šnekem
  • Šestimetrové teleskopické ramen

Obnova průmyslových podlah

Pomocí speciální technologie NOMEA, kdy se jedná o několikanásobné přebroušení a leštění povrchu stávající betonové podlahy s kombinací tmelení prasklin a vytvrzením nového povrchu je další možností zušlechtění a obnovení stávající podlahové konstrukce. Nachází uplatnění jak po pokládce nové betonové podlahy (netradiční vzhled) zvláště však při sanacích opotřebovaných postupů s výborným estetickým výsledkem.

Injektáž průmyslových podlah:

Tlaková injektáž se používá zejména k vyplnění trhlin, pracovních spár, dilatačních spár a ke zajištění dutin mezi podlahovou konstrukcí a podložím v případě dotvarování podlahové konstrukce nebo v případech nestabilního podloží pod podlahovou konstrukcí. Takto je možno zastavit výron vody, utěsnit malé průsaky, obnovit homogenitu podloží pro zajištění nežádoucího pohybu při využívání podlahových konstrukcí. Využití tlakové injektáže je velice široké, od drobných problémů na malých stavbách až po velké průmyslové a komerční stavby.