Carman Doors

Společnost Carman Doors si objednala realizaci železobetonové desky v rozloze 4200m2 s povrchovou vsypovou úpravou Sikafloor-2 Syn Top

Datum: 23. 3. 2021 Výměra: 4 100 m2 Ostrava